Syften

(this page in English)

Nordiska Harpträffens huvudsyften är:

1. att träffa strängknäppare från andra länder, utnyttja varandras kunskaper, repertoar och erfarenheter, lära varandra nya låtar och skapa nya idéer i mötet mellan olika traditioner och kreativa impulser.

2. att upptäcka mångfalden inom det nordeuropeiska “harp”-begreppet: Norsk bondharpe, finsk kantele, estnisk kannel, norsk langeleik, isländsk langspil, svensk hummel, finsk stråkharpa (jouhikko), svensk nyckelharpa, norsk lyre, rysk gusli, anglosaxisk lyra, ob-ugrisk harpa, shetländsk gue, samt olika historiska harpor och psalterier; alla med sina egna traditioner och klangmöjligheter.

3. att berika ens repertoar med traditionella låtar från andra länder, från historiska melodier till nutida folkmusik, och att experimentera med gamla och nya spelsätt.

4. att överföra traditionella låtar från kantele, langeleik, hummel mfl till harpan och tvärtom, för att på detta sätt berika den nordiska folkmusiken med nya klanger.

5. att uppmuntra fri och öppen dialog kring dessa instrument och deras historia och spridning.

Loggo designades av Jana Šouflová,
kantele lades till av Yrjänä Ermala

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.