Basse danse

Bassedansen är en mycket långsam pardans från 1400-talets Burgund (sengotiken), och är den enda medeltida dansen som det faktiskt finns autentiska beskrivningar till. Bassedansen var väldigt populär vid det burgundiska hovet och spred sig vidare till andra länder.
Från det höviska adeliga sällskapet spred den sig till borgarståndet på 1500-talet, där den förenklades och överlevde några dekader, innan den blev undanträngt av mer moderna renässansiga pardanser som pavane etc. (Den polska dantzen kom mycket senare.)

The basse dance is a very slow couple dance from 15th century Burgundy, and it is the only medieval dance to which authentic detailed descriptions are available. The basse dance was very popular at the Burgundian court and dispersed to other countries.
From the aristocratic court society, it dispersed to the bourgeoisie of the cities, where it was simplified and survived for some more decades in the 16th century, before it was supplanted by more modern renaissance dances such as the pavane etc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.